sjedište: Ćikovići novo naselje 57, 51215 Kastav
ured: Fiorello La Guardia 27, Rijeka
kontakt : +385 98 850 633
ivor.obradovic@gmail.com
direktor : Ivor Obradović, mag.ing.arch. ovlašteni arhitekt

Close Menu